RSS feed
2023

Andra moi ennnepe, blogpost van Jaap, vrijdag 7 juni 2013

Vertel mij Muze van de Man

Die op de fiets naar Hellas kwam

Een groep jonge krijgers in zijn zog

Hem volgend op zijn Grote Tocht

Lijden deden zij, steile hellingen lang

Maar hij, voor geen berg was hij bang

Regen, lekke banden en ander fietschagrijn

Maar het meest leden ze van spier- en zadelpijn

Hij liet ze schitteren als het kon

En als het moest was hij het die won

Deze olifanten voerde hij als Hannibal

Over de ene na de andere godvergeten Alp

Wijzend met armen hoog en laag

Behoedde hij de jongens voor misleiding en gevaar

Langs godvrezende Romeinen die hun papam voor ’t laatst bewonderden

En goddeloze Napolitani die zich om zijn krijgers niet bekommerden

Tussen de Scyla van het verkeer

En de Charibdis van het weer

Maande hij de jongelingen voort

Als een schip dat zelden moort

Ook in Hellas voor en achter te vinden

Waterdragend en verbindend

Ging hij zijn troep te hard dan liet hij zijn fietsschoenen staan

En trok gewoon sandalen aan

De goden in Olympia raakten geheel en al van slag T

oen men deze geweldenaar zag

Een mens, een godenzoon of toch een  als zij?

Maar ergens konden ze er niet bij

Een  god heeft eer en strijdt voor zijn gewin

Maar hij glimlacht slechts als een ander het hardste klimt

Een mens uit mensenhout gesneden

Zoals de goden er geen konden smeden

Hem volgend vertrok het gelid telkens weer

Ook over zeeën met een veer

Glorierijk sloot het Atheense demos hem in zijn hart

Hij die elke voorstelling tart

Zelfs zij die wijsheid begeerden

Konden van hem nog leren

Wat het was een man te zijn

Het wezen van het zijn

Zo was de man Die op zn fiets naar Hellas kwam

Ode aan Noud, op 140 km van Athene

the designer and the buyer
woolrich bolognaSpiritual Development And How To Achieve It