RSS feed
2023

15 juni, Størm øp de Løføten, door Jaap

Vandaag komt dan de storm die we al dagen zagen aankomen. Windkracht 8 vanuit het Zuid-Westen. We hebben de route verlegd, niet 125 km naar Å aan het eind van de Løføten, maar van Svolvær met een boot naar Skutvik en dan 60 km fietsen naar Innhavet. Vroeg ontbijt, om 8.15 op de fiets, een steil klimmetje en we zijn bij de kade waar de ferry vertrekt. Alleen de boot komt niet. Gewoon niet. Wat is er aan de hand? Wij vragen of het soms ligt aan “de størm øp de Løføten” maar krijgen geen antwoord. “Vølgende bøøt øm 16.15.” Dat is nog ruim åcht uur stuk slæn in Svolvær. Geløkkig verleent de Kringle Bakeri gøede diensten. We zetten een løgistik senter op, wær ålle inførmåtie øver bøten en bøssen wørdt verzåmeld. Uiteindelijk wordt het een bøs naar Lødingen, dan een bøøtje naar Bognes en dan fietsen we nøg wat naar Innavet. Voordat we in de bøs ståppen bezoeken we nog even het WØ II museum, een geweldige opeenståpeling van øørløgsprullæria, øpvållend veel Duitse prullæria. Er staan al twee bøssen klær, mær die gæn een åndere kånt øp. Een behølpzæme bøschauffør vertelt dat de bøs te laat is, we møgen in zijn bøs even schuilen tot ie kømt, met ønze fietsen in het gångpåd. En dån ineens: “De bøs is zøek!!” Høezo zøek? “Bøsje kømt niet!”  De størm slæt wel heel hård toe. Wær is de bøs gebleven? Nå wåt gehårrewår møgen we  tøch weg, in de schuilbøs, fietsen ønderin. We zijn inmiddels veel te læt, we hælen de bøøt in Lødingen nøøit. “Jåwel hør”, zegt de bøschauffør en zet er gøed de søkken in. En verdømd, hij hælt het, aan de kæde in Lødingen ligt de bøøt nøg met de bek øpen, de lætste vråchtwågen rijdt erin. De bøøt wørdt nøg øpgehøuden tøt wij øøk æn børd zijn, we zijn nøg niet binnen of hij vært weg. Møegestreden døør ål deze løgistik ståppen we tøch mær weer in de bøs. En, løw ånd behøld, zø zien we ønderweg de eerste elånden, grøte dønkere gestålten långs de weg.

Vån de Løføten

hebben we niet veel genøten

het weer was kløten

Løgistik versøft

døør buschaufførs en elånden alsnøg verbløft

Wåt een dåg!