RSS feed
2023

Donatie 2014

De afgelopen jaren hebben we gefietst om geld te verzamelen voor fietsen aan scholieren, kleine ondernemers en voor medische verzorgers en patiënten in Afrika. We fietsten voor bakfietsen waarmee in Burkina Fasso een ecologische vuilophaaldienst wordt georganiseerd (Bike2Clean), voor fietsen voor scholieren die ver van school worden en met fietsen hun middelbare school kunnen afmaken (Bike4School) en voor fietsen voor medische verzorgers die zieken ver van medische posten kunnen bezoeken en fietsambulances waarmee zieken naar de posten kunnen worden gebracht (Bike4Care). In overleg met Cycling out of Poverty en World Bicycle Relief bepalen wij hoe het ingezamelde geld het beste kan worden besteed. Voor een verantwoording van de gelden die we tot dusver hebben verzameld klik hier. Voor de websites van beide organisaties klik www.coop-africa.org en www.worldbicyclerelief.org .

Dit jaar zullen we weer fietsen voor fietsen in Afrika via Cycling out of Poverty, maar ook in Nederland via Stichting Leergeld West-Friesland. Deze Stichting steunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in West-Friesland. Het gaat om één-ouder-gezinnen met maximaal € 1.200,- en tweeoudergezin met maximaal € 1600,- euro inkomen. Het belangrijkste doel is te voorkomen dat deze kinderen door geldgebrek in een sociaal isolement komen. Alle kinderen zouden moeten kunnen deelnemen aan sportieve of creatieve activiteiten. Leergeld vindt dat álle kinderen moeten mee doen! De opbrengst van Fietsen4Fietsen wordt uitsluitend besteed aan fietsen voor deze kinderen.

U kunt ons weer steunen door geld over te maken naar Stichting Amfortas, Utrechtseweg 201, 1213 TP Hilversum, IBAN NL58ABNA0484702017. U kunt ook Stichting Amfortas machtigen eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een complete fiets kost ongeveer EUR 125, een bakfiets of een fietsambulance in Afrika EUR 250.

Spreek ook online uw support uit! Laat een bericht achter via onderstaand formulier.

Hoe worden de goede giften besteed? Klik hier voor de verantwoording van voorgaande fietsen4fietsen-acties.